Урок Лабораторна робота № 16

Вимірювання середньої швидкості руху тіла