Урок Лабораторна робота № 13

Визначення прискорення руху тіла при рівноприскореному русі