Експерименти

 1. Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра
 2. Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників
 3. Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників
 4. Складання та випробування електромагніту
 5. Явища електромагнітної індукції
 6. Визначення ЕРС і внутрішнього опору джерела струму
 7. Дослідження електричного кола з напівпровідниковим діодом
 8. Дослідження явища електромагнітної індукції
 9. Визначення енергії зарядженого конденсатора
 10. Дослідження електричних кіл
 11. Вимірювання сили струму та напруги
 12. Визначення питомого опору провідника
 13. Вимірювання потужності споживача електричного струму
 14. Дослідження явища електролізу
 15. Визначення коефіцієнта корисної дії електричного нагрівника
 16. Визначення опору конденсатора у колі змінного струму
 17. Вимірювання індуктивності котушки у колі змінного струму
 18. Визначення температурного коефіцієнта опору металу
 19. Дослідження залежності опору напівпровідників від температури
 20. Дослідження напівпровідникового діода
 21. Шунти. Розширення меж вимірювання сили струму амперметром
 22. Додаткові опори. Розширення меж вимірювання напруги вольтметром
Електрика & Магнетизм