Урок Лабораторна робота № 2

Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин, і сипких матеріалів