Експерименти

 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу
 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин, і сипких матеріалів
 3. Вимірювання розмірів малих тіл
 4. Вимірювання періоду обертання, обертової частоти та швидкості тіла по колу
 5. Дослідження коливань нитяного маятника
 6. Вимірювання мас тіл способом зважування
 7. Визначення густини твердого тіла та рідини
 8. Дослідження пружних властивостей тіл
 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання
 10. З’ясування умов плавання тіла
 11. З’ясування умов різноваги важеля
 12. Визначення коефицієнта корисної дії (ККД) похилої площини
 13. Визначення прискорення руху тіла при рівноприскореному русі
 14. Вимірювання сил
 15. Дослідження рівноваги тіл під дією кількох сил
 16. Вимірювання середньої швидкості руху тіла
 17. Визначення середнього значення прискорення тіла під час рівноприскореного руху
 18. Дослідження руху тіла по колу
 19. Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально
 20. Вимірювання жорсткості пружного тіл
 21. Визначення коефіцієнта тертя
 22. Визначення центра мас плоских фігур
 23. Дослідження пружного удару двох тіл
 24. Вивчення закону збереження механічної енергії
 25. Виготовлення маятника і визначення періоду його коливань
 26. Дослідження коливань тіла на пружині
Механіка